رویداد استارتاپی

نودمین همفکر اصفهان

نودمین همفکر اصفهان با حضور بانوان كارآفرين فرانسوى همفکر، یک رویداد هفتگی­ست که یکشنبه ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در یکی از کافی شاپ ها یا استارتاپ ها و شرکت ها برگزار می­شود. همفکر بستری­ست که در آن کارآفرین ها، صاحبان ایده، طراح ها، برنامه نویس ها، سرمایه گذارها، مشاورها، منتورها و سایر علاقمندان …

گزارش ۸۴ و ۸۵ اُمین همفکر اصفهان

گزارش ۸۴ و ۸۵ اُمین همفکر اصفهان همفکر، یک رویداد هفتگی­ست که یکشنبه ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در یکی از کافی شاپ ها یا استارتاپ ها و شرکت ها برگزار می­شود. همفکر بستری­ست که در آن کارآفرین ها، صاحبان ایده، طراح ها، برنامه نویس ها، سرمایه گذارها، مشاورها، منتورها و سایر علاقمندان به …