وبینار هک رشد و نحوه خلق رشد برای کسب و کار ها

وبینار هک رشد و نحوه خلق رشد برای کسب و کار ها

در چند روز آینده وبیناری در مورد خلق رشد خواهیم داشت. که به تعریف هک رشد می پردازیم و همینطور نحوه خلق رشد برای استارتاپ و کسب و کارها.

در حال حاضر سرفصل وبینار به صورت زیر هست، که این سرفصل در حال تغییر و کامل شدن هست.

قسمت اول:

قسمت دوم

  • چارچوب های هک رشد و انواع آن
  • چارچوب bulleseye
  • چارچوب علاالدین هپی
  • چارچوب شان الیس
  • چارچوب هوک